Ergitme

Saatte 400 kg’ luk ergitme yapabilen devirmeli tip doğalgazlı ocaklarda Eti Al Al Sİ 10 Mg Primer Külçeleri tam otomatik Rotary gaz alma üniteli bekletme ocaklarında ergitilerek dinlendirilir. İki aşamalı kontrolden geçirilir.

Kontrol 1 : Ergitilen her ocağın analizi spektrometre ile kontrol edilir.

Kontrol 2 : Ergitilen her ocak vakum yoğunluk testine tabi tutulur

Isı Eşanjörleri

Kalıplama ve Maçahane

İşletmemizde maça ve döküm kalıpları, tasarım için elde edilen veriler ve ortaya çıkan ön hesaplamalar ışığında bilgisayar ortamında katı modelleme çalışmaları ile yapılmaktadır.

Bilgisayarda CAD programı ile verilen dış boyutların en, boy, yükseklik ölçüleri ve yanma odası derinlik ölçüleri doğrultusunda portatif modelleme yapılmaktadır. Burada amaç istenilen nihai ürünü ortaya çıkartıp hedeflenen su debisi ,görsellik,eşanjör ağırlığı gibi hedeflenen kriterleri yakalamaktır.

Fabrika bünyesindeki kalıplama ekipmanları ; 2 adet Kalıplama Presi (CO2 Proses) 2 adet Otomatik Mikser , Pnömatik Kum Sevk Sistemleri, Kum Reklamasyon Ünitesi ile prototip ve düşük adetli üretimler için elle kalıplama hattı da bulunmaktadır. Maçahane bünyesindeki ekipmanlar 2 adet Hot Box Maça Makinesi ve 2 adet Shell Kum Maça Makinesidir.

Isı Eşanjörleri

İşleme

Dökümhane bölümünden onay alarak gelen tüm eşanjör işleme ve montaj bölümüne gelir. İşlendikten sonra oluşan talaşı almak için yıkama yapılır ve kamera ile eşanjör kontrolü edilir. Fabrika bünyesindeki Cnc İşleme Merkezinde , 3 adet yatay CNC İşleme Makinası , 5 adet dikey CNC İşleme Makinası bulunmaktadır.

Isı Eşanjörleri

Kumlama/Taşlama/Kaynak

Temizleme işlemi iki aşamalı olmaktadır. Eşanjör üzerinde bulunan kumlar sarsak makinasında vibrasyon ile kumlarından kurtulurken akabinde Kumlama Makinesinde 30 dakika boyunca çelik bilyalar vasıtası ile ince temizlik yapılarak kalan kumlarından arındırılır.

Dilimlerin kaynakları insan eli değmeden hassas bir şekilde robotlu kaynak makinesinde yapılır. 2 Adet Askılı Kumlama Makinesi, Robotlu Kaynak Makinesi, Taşlama Ekipmanları, Kum Boşaltma Vibratörleri bu alanda bulunmaktadır.

Isı Eşanjörleri

Kalite Testleri

Hammaddenin standartlara uygun olup olmadığı her malzeme tedariğinde spektrometre ile analiz edilerek teyit edilir. Döküm her parça sızdırmazlık testi, herhangi bir noktasında kaçak olup olmadığını öğrenmek için maça çakılmadan önce pnömatik teste tabi tutulmaktadır.

Eşanjörün iç kısmı kamera ile gözle muayeneden sonra kontrol edilmektedir. Akabinde her dilim 2. sızdırmazlık testine girer pnömatik teste tabi tutulur.Eşanjöre en son 8 bar su basıncı ile hidrolik teste tabi tutularak kaçak testi yapılır. Kalite mühendisi tarafından red alan eşanjörlerin incelenmek ve raporlanmak üzere ayrıldığı bölüm bulunmaktadır.

Onay almadan hiçbir eşanjör bir sonraki durağa geçemez. Onay alan her eşanjör seri numarası alır. Microplan kontrol testlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Microplan ünitesinde yapılan testlerin bir kısmı alttadır.Dijital ve online bilgi izleme ve kayıt , Isıl yük ve ısıl güçlerin hesabı baca gazı emisyon ve sıcaklık testleri ,Yanma kontrolü , Elektrik testleri, Hidrolik test, Gaz Kaçak testi.

Isı Eşanjörleri