Tarihçe

Modelcilik eğitimini dökümcülük ustalığı ile harmanlanyan Mücait Öngör tarafından 1969 yılında bir model atölyesi olarak Önmetal Döküm kurulmuştur. Döküm sanayisindeki faaliyetlerine ise 1980 yılında otomotiv sanayisi için parça dökerek başlamıştır. Dogalgazında Türkiye’ye gelmesi ile birlikte giderek artan dogalgazlı kalorifer kazanlar, 1993 yılında stratejik bir karar alarak, ilk döküm sıcak su kazanını kendi özgün tasarımı ile üretmeye başlamasına neden ve böylelikle ısıtma sektörüne girmesine neden olmuştur. Farklı yakıt çeşitleri ile çalışabilen birçok farklı pik döküm kazanın üreticisi konumuna gelmiştir. Sürekli yenilenmek misyonu ile devam edilen yolda hem daha çevreci hem daha verimli ürünleri üretmeye yönelik projeler neticesinde, 2007 yılında alüminyum döküm eşanjörlü yoğuşmalı kazan üretmek amacıyla AR-GE faaliyetlerine başlamıştır. Yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada ısıtma sektöründeki yenilikleri ve yasal değişiklikleri takip eden ve pozisyon alan genç ve dinamik ekibimiz, 2011 yılında 70-190 kW kapasite aralığında tam yoğuşmalı duvar tipi kazanları, 2015 yılında büyük kapasite(200-550 kW) yer tipi yoğuşmalı kazanlar piyasaya sunmuştur.

Türk Isıtma sektörünü dışa bağımlılıktan kurtararak teknoloji ve tasarımda ileri noktaya taşımayı hedefleyen mühendis kadromuzun devam eden projeler kapsamında 3250 kw ‘a Mega Kazanlar, silindirik brülör ile yüzey alanını büyük tutarak daha hızlı ve verimli bir yanma sağlamayı sağlayan ilk yerli döküm kombi eşanjör projelerimiz bulunmaktadır.

Ürünlerimiz Ar-Ge departmanında tasarlanır, tüm üretim aşamalarında laboratuarlarımızda test edilerek kullanıma sunulur. Tüm ürünlerimiz, CE, GOST-R ve TSE standartları belgelerine, firmamız ise ISO 9001 belgesine sahip olmakla beraber bu standartların gerektirdiği verim, sağlık, çevre koruma ve güvenlik kriterlerine uygundur.

Kendi öz sermayesi ile her geçen gün daha da büyüyen firmanın ürün satışının %70 ‘ni ihracat olarak gerçekleştirmektedir. Büyürken katma değer sağlamayı hedefleyen firmamızın kurucusu Mücahit Bey’in en büyük arzusu bir meslek lisesi açmak ve mezunlara iş imkanı sağlamaktır.

Isı Eşanjörleri


Vizyonumuz

Dünya’daki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sürdürülebilir verimlilik ve performans ile değer yaratan güçlü teknik kadromuz ve altyapımızla, müşterilerimize en iyi hizmeti vermek kurumsal vizyonumuzdur.

Isı EşanjörleriDeğerlerimiz

Rima Isı Sistemleri tüm çalışanları ile yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyması ve içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için çalışan, iş etiğine uygun yaklaşımım gösteren , sorumlu olduğumuz iş ortaklarımızı, tedarikçilerimizi ve diğer paydaşlarımızı da yüksek etik davranış standartını benimsemeleri için destekleyen bir anlayışa sahiptir. Müşterilerimizin ürünler ve hizmetler açısından gereksinimlerini -en iyi şekilde- anlayarak onların beklentilerinin üstünde yenilikçi çözümler ortaya koymak için sürekli iyileştirme yapmaktır.

Isı Eşanjörleri

Politikalarımız ve Sertifikalarımız

• Kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde belgelendirilmesi, ilave olarak gerektiğinde tedarikçisi olunan ülkelerin sertifikasyonunu almayı, gerekliliklerini yerine getirmesini,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilerek müşterilerimize zamanında ve hatasız ürünlerin üretilmesini,

• Şeffaflık politikamız gereği, tüm paydaşlarımızın sorularını, taleplerini ve şikâyetlerini, internet sitesinden şirket’e ulaştırma olanağını,

• Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

• Ulusal ve uluslararası standart, yönetmelikler ve yasal düzenlemelere uyarak sürekli gelişmeyi temel alan, çevre dostu ürünler üretmeyi,

• Tüm faaliyetlerimizde enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasını;

• Çalışanlarımızın çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,

• İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,

• Üretimimizde ortaya çıkabilecek sağlık risklerinin minimize edilmesini,

• Kalite Yönetim Sistemimizi ,Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, sürekli iyileştirilmesini sağlamayı kabul ve taahhüt ederiz.

Isı Eşanjörleri